Sunday May 19, 2024

Portræt af en pårørende

Eksistentiel psyko- og traumeterapeut Jeanette Moe Kyhl Frank tegner et portræt af det at være pårørende til en nærtstående med psykiske udfordringer. Hun kommer bl.a. ind på, hvad det gør ved os at være i konstant alarmberedskab, samt berører emner som vrede, sorg og tab, skyld og skam, parforhold og søskende. Hun peger afslutningsvis på, hvordan vi passer på os selv og finder håb for vejen videre.  

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320