LigeSind - perspektiver på psykiatri og pårørende

Forfatter og pårørendementor Dorthe Stieper i samtaler om psykiatri og livet som pårørende.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

16 hours ago

Psyko- og kropsterapeut, Jeanette Moe Kyhl Frank tegner et portræt af det at være pårørende til en nærtstående med psykiske udfordringer. Hun kommer bl.a. ind på, hvad det gør ved os at være i konstant alarmberedskab og reaktioner som vrede, sorg og tab, skyld og skam, parforhold og søskende. Hun peger også på, hvordan vi passer på os selv og finder håb for vejen videre.  

Thursday Apr 25, 2024

Karin B. Nissen er privat socialrådgiver og aktuel med bogen 'Systemstress - når mødet med systemet stresser dig'. I denne podcast fortæller hun, hvad systemstress er, hvordan det giver sig udslag, og hvem det rammer. Hun giver også gode råd til, hvordan man forebygger og håndterer systemstress - både som borger og pårørende, (sags)behandler og organisation. 

Hvad er meningen?

Thursday Mar 21, 2024

Thursday Mar 21, 2024

Livets store spørgsmål dukker ofte op, når psykisk sygdom rammer. Susanne Engberg er hospitalspræst på Psykiatrisk Center Ballerup. Hun fortæller, hvordan patienter og pårørende søger hende for at tale om eksistentielle spørgsmål som skyld og skam, sorg og tab og meningen med livet. For menneskelivet er skrøbeligt. Men der er også håb! Om at livet og kærligheden er stærkest.

Wednesday Mar 06, 2024

Der er en tendens til at tilægge især mor skylden, når børn mistrives. Den opdagelse er Marianne Brodersen stødt på i sin forskning indenfor det pædagogiske område. Forklaringen skal findes i gamle teorier og køns- og kulturfortællinger, som også fagprofessionelle implicit bærer med sig. Marianne peger på det delte ansvar og et mere rummeligt mor-begreb som en vej for det gode forældresamarbejde. 

Kunsten som diagnosefrit rum

Thursday Dec 07, 2023

Thursday Dec 07, 2023

Mød Karsten Auerbach, der som billedkunstner er blevet inviteret ind i psykiatrien. Han fortæller, hvad kunsten kan: nemlig skabe et element at væren, hvor du er andet og mere end en diagnose. Kunsten er også et ordløst sprog og kan bidrage til selvopdagelse og recoveryprocessen for det menneske, der er ramt af psykisk sygdom.

Thursday Oct 19, 2023

De bliver ofte overset, fordi de ikke er udadreagerende. De "stille" drenge/unge mænd med autisme og tillægsdiagnoser som ADHD, OCD, angst og depression. De lider i det stille og ender med at isolere sig helt fra verden på deres værelse bag computeren. Helle Valentin leder et botilbud i Viborg, under Region Midtjylland, som bl.a. har fokus på disse unge mænd. Hun fortæller om arbejdet med at give dem troen på sig selv og livet tilbage. 

Friday Sep 22, 2023

Er det forældrene, der er problemet? Barnet? Eller rammerne for det liv, vi tilbyder vores børn i dagens samfund, der er årsag til den stigende mistrivsel blandt børn og unge? Forsker og børne- og ungdomspsykiater Pernille Darling fortæller, hvordan børns overlevelsessystem udfordres i dagens samfund. Hun ser de mange diagnoser som en alarmklokke og giver bud på, hvordan vi som forældre og samfund skaber trivsel for vores børn.

Friday Aug 18, 2023

I denne podcastsamtale fortæller Heidi, hvordan det er gået, siden hun i 2019 medvirkede i Dorthe Stiepers bog, "Historien om en mor". Heidi er mor til bl.a. en søn med autisme. Sønnen er nu 19 år og stadig i stor mistrivsel. Måske fordi hjælpen kom alt for sent? I podcasten fortæller Heidi om de store menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, deres forløb har haft, men også om håb og åndehuller.

Den følte og tillagte skyld

Thursday Aug 10, 2023

Thursday Aug 10, 2023

Dorthe Stiepers bog 'Er det mors skyld?' er tilegnet Monica Neimanas. Monica er mor til bl.a. en psykisk syg datter. Hun er også sygeplejerske med mange års psykiatrisk erfaring. I podcasten fortæller hun åbent om, hvordan hun selv har følt og er blevet tillagt skyld for sin datters psykiske sygdom - og bidrager med sine faglige perspektiver på vigtigheden af, at fagprofessionelle ser og inddrager de pårørende, fremfor at møde dem med skyld.

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320